הקוד האתי של חוקרים פרטיים

פורסם על ידי admin
יולי 28 2010

כמו בכל מקצוע, גם בתחום החקירות קיימות נורמות התנהגות מוסרית מקובלת, הכוללות הישמעות לסטנדרטים של אובייקטיביות, היעדר אינטרס ושמירה על דיסקרטיות. רוצים לדעת למה מחוייב החוקר?

ההתרשמות שלנו ממקצוע החקירות הפרטיות מושפעת מדימויים הוליוודיים שאינם מתיישבים עם המציאות האמיתית. חוקר פרטי אינו כל אדם שמאס בחוק הרגיל ומחפש ריגוש והרפתקאות באופן פרטי.

למעשה, חוקר פרטי יכול להיות לעזר רב לרשויות האכיפה ובית המשפט במקרה וצריך.

הגדרת תפקידו של חוקר פרטי הוא לאסוף מידע לאינטרס לגיטימי בלבד ובירור עובדות על הזולת.

בעבודתו נתקל החוקר הפרטי במידע רגיש ודווקא משום כך חשוב שלמקצוע יהיה קוד אתי מובחן, המוסכם על ידי כל החוקרים השייכים אל לשכת החוקרים הפרטיים בישראל.

עיקרי קוד האתי

עיון בחוק האתי של חוקרים פרטיים מנפץ כמה מיתוסים על חוקרים פרטיים.

הקוד מציין במפורש כי מקצוע החוקרות הפרטית הינו בעל חשיבות חברתית שנועד לספק צורך בסיסי של הפרט לקבלת מידע אמין.

עוד מפרט הקוד את העובדה כי לחוקר הפרטי יש נגישות למקורות מידע אשר לאדם הרגיל אין.

משום כך עליו לדאוג שמידע רגיש זה לא ידלוף לאנשים בעלי אינטרסים מנוגדים, עליו לשתף פעולה עם רשויות החוק ולנסות להגיע לחקר האמת בכל האמצעים העומדים לרשותו.

הקוד האתי מסדיר את היחסים בין החוקר הפרטי ללקוחו ואומר כי החוקר חייב לשמור על סודיות והגנת הפרט. החוקר הפרטי יתנהל בדיסקרטיות ובכבוד כלפי הלקוח.

במקרה של מסירת מידע אשר תפליל את לקוחו, רשאי החוקר לא למסור את המידע לשום גוף.

חוקר פרטי ינהל את חקירתו באופן אובייקטיבי וללא משוא פנים. החוקר מחוייב לעמוד בתנאי העיסקה שסוכמה לפני תחילת החקירה ומחוייב לדווח על כל חריגה או שימוש באמצעים שלא סוכמו מראש.

הקוד האתי של חוקרים פרטיים מפורסם על גבי הרשת וכל אדם רשאי לעיין בו לפני פנייה אל משרדי חקירות פרטיות, שכן כל החוקרים הפרטיים מחוייבים מבחינה מוסרית ומקצועית לעמוד בדרישות הקוד האתי.

חוק חוקרים פרטיים

חוק חוקרים פרטיים הוא חוק אשר עבירה עליו היא פלילית לכל דבר וגוררת עונש כפי שקבוע בחוק.

החקירה מתבצעת על ידי אדם בעל רשיון חוקר פרטי אשר עבר הכשרה והסמכה מטעם ועדה של משרד המשפטים והתמחה במקצוע במשך שלוש שנים לפחות.

בנוסף, גם לאחר ההסמכה לא רשאי אדם לפתוח משרד חקירות פרטי אלא אם כן עסק במקצוע במשך חמש שנים לפחות.

חוק חוקרים פרטיים מציין כי חוקר פרטי אינו אדם אשר נמצא מעל החוק וכל החוקים חלים לגביו כמו לכל אזרח מהשורה.

כפועל יוצא מכך, אין חוקר פרטי רשאי לבצע האזנת סתר למי שחוק הגנת הפרט מגן עליו ואינו יכול "לרמות" את החוק ורשויות האכיפה כדי לאסוף מידע.

יחד עם זאת, חוקר פרטי משתמש ביכולותיו המקצועיות על מנת להשיג מידע רלוונטי ואמין ללקחותיו.

כך או כך, במקרה של חשיפה למידע רגיש הנוגע לאינטרס ציבורי כללי, חובה על החוקר הפרטי למסור את המידע למשטרה או לבית המשפט אך ללא הצורך להפליל את לקוחותיו.

את חוק חוקרים פרטיים ניתן לקרוא על גבי הרשת.

טראקבק לפוסט זה