מעקבים

חוקר פרטי מצטייר בעיני רבים כבלש, חובש קסקט ועוטה מעיל מקטורן, הנחבא בפינת הרחוב ואורב למושא חקירתו. ובאמת, אחד הכלים העיקריים לביצוע חקירה פרטית הינו מעקב, אשר מהווה נדבך משלים לשיטות איסוף שונות ומאפשר גביית ראיות מהשטח, צילום ותיעוד המידע העובדתי והצגתו כקלף מרשיע בהליך משפטי או במסגרת הליכי בוררות.

באלה סיטואציות תוכל לפנות לחוקר הפרטי בבקשה לביצוע מעקב? מהם תחומי החקירה המצריכים  עריכת מעקבים? וגם, דרכי השגת מידע אודות הנחקר אותן ניתן לחשוף - הפרטים המלאים שמורים במערכת…

זהירות, עוקבים אחריך!

חשוב שתדע - סוגים מסויימים של חקירות פרטיות וכן מצבים בהם נתקל החוקר בחוסר שיתוף פעולה מובהק, מעוררים צורך מבצעי בשילוב ביצוע מעקבים, בהתאם לנסיבות המקרה או לבקשת הלקוח.

בין התחומים הקלאסיים, בהם תוכל לבקש מהחוקר הפרטי ששכרת, לבצע מעקב:

חשד לבגידה - מעקבים מסוג זה מוזמנים על ידי גברים ונשים כאחד, אשר התעוררו אצלם ספקות לגבי הנאמנות הזוגית של הצלע השניה בקשר.

פניה לביצוע מעקב במטרה לגלות מעשי נאיפה או בגידה מבוצעת ביוזמה אישית של הלקוח או בהנחייתו של עורך דין, אשר נזקק לביסוס חומר ראייתי לצורך בניית תיק התביעה.

חקירות ביטוח - מעקבים בתחום זה מבוצעים במטרה לערער אחר אמינות ומהימנות תובע, הטוען לקיומה של מוגבלות מסויימת.

המעקב מאפשר לאסוף ראיות לגבי אופן ומידת התפקוד של התובע ולהוכיח באמצעותן, במסגרת הליך משפטי עתידי, כי טענותיו בלתי ריאליות ודרישותיו מופרזות.

מעקבי עומק - מבוצעים במטרה להתחקות אחר אורחות חיים של אדם פרטי או התנהלות פיננסית של עסק או חברה. מעקבים מסוג זה הינם מטבעם ארוכים ורחבי היקף - מתמשכים לאורך תקופה ומבוססים על איסוף מידע מקשת נרחבת של מקורות.

מעקב לצורך איתור כתובת ובמסגרת חקירות כלכליות - פעולת התחקות, המתמקדת באדם מסויים או בעסקו במטרה לאתר את כתובות המגורים, מקום העבודה או הנכסים של מושא החקירה, לצורך ביצוע מסירה משפטית.

מעקב במסגרת חקירות מהימנות ואמינות - בילוש אחר עובד מסויים, אשר נחשד במעילה, הונאה או זיוף.

החוקר מתעד את פעולות העובד בשטח ומוסר דוחות מעקב מפורטים לשימוש מנהלי החברה.

נסתרות הן דרכי החוקר הפרטי

כל הנחלים מובילים אל הים ובתחום החקירות הפרטיות - כל הדרכים מובילות אל הנחקר…

במסגרת מאמציו להשגת מירב האינפורמציה לא בוחל החוקר בכל שיטה ואמצעי, המצויים בגדרי החוק, לצורך התחקות אחר הנחקר, ומשקיע זמן, מאמץ ויצירתיות באיסוף מידע מקשת מגוונת של מקורות, על בסיס ניסיון עתיר שנים.

במקרים בהם שיטות איסוף שונות אינן נוחלות הצלחה ומאמצי החקירה לא נושאים פרי, יצור עמך החוקר קשר ויעדכן אותך, כי ברצונו להתחיל בעריכת מעקבים.

כאן המקום לשים לב - מעקבים אינם מהווים אמצעי חקירה העומד בפני עצמו!

חוקר מיומן לא יציע לך לעולם ביצוע מעקב כשלב ראשוני אלא רק בהמשך התפתחות החקירה, כנדבך נוסף ומשלים לה.

מה נלקח בחשבון לצורך תכנון מעקבים?

חוקר פרטי מנוסה ומקצועי יתכונן היטב לקראת היציאה למעקב. כחלק מכך, ישקוד על הרכבת פרופיל התנהגותי של הנחקר: יתחקה אחר אורחותיו ונוהגיו, ילמד את מאפייניו האישיותיים ויכיר את דרכי התנהלותו.

על בסיס אלה יבנה החוקר תוכנית כיסוי מקיפה ויסודית, שתוכל לשמש אותו במגוון תרחישים אפשריים במהלך התפתחות החקירה.

בין השיקולים המרכזיים, אשר ינחו את החוקר הפרטי ששכרת בעת תכנון מעקב: מיקום גיאוגרפי וסביבת ביצוע המעקב; סדר היום שמנהל מושא החקירה, דרכי התניידותו, האם מדובר באדם או עסק שכבר נחקרו בעבר באופן זה, ועוד.

בהמשך יחליט החוקר בעניין ההרכב הצוותי, שיערוך את המעקב וכן לגבי הציוד הטכנולוגי שיסייע בביצועו, מבין מגוון העזרים המתקדמים, הקיימים לצורך זה, לרבות מצלמות זעירות, מכשירי הקלטה והאזנה ומשדרים.

6 תגובות

טראקבק לפוסט זה